Lönsamhet med lagerhållning – Hur?

This entry was posted by Thursday, 25 July, 2013
Read the rest of this entry »

Ett billigare lager, hur ska vi vara lönsamma med vår lagerhållning?

Hur gör vi för att arbeta effektivt med vårt lager? Vad brukar vara viktigt när man anlitar lagerhotell och när man funderar att outsourca sitt lager.

Att som företag ha en effektiv lagerhållning och logistik är viktigt, det är ofta avgörande för att ha bra marginaler på sina produkter samt ha en fungerande organisation.

Moderna lager består ofta av robottar som utför plockning av gods, det finns många olika varianter av lager, det finns ofta lika många varianter av lager såsom det finns olika varianterer av verksamheter och branscher.

Allmänt om lager och lagerlokaler

Ett lager är en kommersiell byggnad för förvaring av gods. Lager används av tillverkare, importörer, exportörer, grossister, företag transport, tull, etc. De är oftast stora släta byggnader i industriområden i städer och byar. De brukar ha lastkajer för att lasta och lossa gods från lastbilar.

Ibland lager är konstruerade för lastning och lossning av gods direkt från järnvägar, flygplatser och hamnar. De har ofta kranar och truckar för att transportera varor, som vanligtvis är placerade på ISO-standard lastpallar lastas in i pallställ.

Lagrade varor kan inkludera några råvaror, förpackningsmaterial, reservdelar, komponenter eller färdiga varor i samband med jordbruk, tillverkning och produktion.

Historiskt användes lagren från början av den industriella revolutionen genom 19-talet och in i det tjugonde århundradet: byggnaden återstod när deras ursprungliga användning hade förändrats. Det finns fyra identifierbara typer av lager. Den bomullsindustrin var co-terminalen med utvecklingen av lagret, och alla fem typer var representerade i Manchester, Storbritannien. Lager i Manchester var ofta rikt dekorerade med modern syn på lagerlokaler som antas vara vanliga industribyggnader.


Leave a Reply